Артикль в англійській мові

Артиклі в англійській мові стоять на другому місці за своєю проблематичністю вивчення після часів. Здається це дивним, оскільки виникає питання: як можна порівнювати вивчення часів в англійській мові (що включає в себе правила написання, утворення, а також випадки використання кожного з них) з набагато менш місткою темою? Проблема полягає в тому, що артиклі в англійській мові виділяються своєю неоднозначністю та великою кількістю виключень з правил, що ускладнює їх розуміння та вивчення.

Давайте спробуємо  спочатку розібратись в самому понятті «артикль» (оскільки для української мови воно не властиве), а потім розглянемо правила його вживання.

Артикль – це службова частина мови, яка ставиться перед іменником та допомагає визначити його число, а також визначеність або невизначеність.

Артикль в англійській мові ставиться виключно перед іменником, тому має назву препозитивний.

Існує 3 види артиклів в англійській мові:

1) «the» – визначений артикль (the definite article);

2) «a/an» – невизначений артикль (the indefinite article);

3) «-» – нульовий артикль (the zero article).

Давайте розглянемо кожен випадок окремо.

ВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ  «the»

Визначений артикль «the» вживається в однині та в множині перед обчислювальними та необчислювальними іменниками.

Давайте розглянемо випадки, в яких потрібно використовувати визначений артикль:

1) коли ми говоримо про одну конкретну річ (when there is only one of something):

The Pope lives in Vatican

2) якщо мова йде про моря, гори, річки, озера, групи островів, пустині, океани, канали (with rivers, lakes, oceans and seas, mountain ranges, groups of islands, wilderness, channels):

The Nile is the longest river in Africa

3) перед словом, яке передає найвищу ступінь чогось (with superlatives):

Kate is the best teacher

4) з винаходами (with inventions):

When was the telephone invented?

5) з назвами тварин (with species of animals):

The dog is а man’s best friend

6) з національними групами (with national groups):

The French drink a lot of wine

7) з унікальними іменниками (with unique nouns):

the Earth, the sun

8) з назвами газет, театрів, кінотеатрів, музеїв, кораблів, організацій (with the names of newspapers, theatres, cinemas, museums, ships, organizations):

The Daily Express, the Ambassador Theatre Group

9) з країнами, якщо вони включають в себе слова States, Kingdom, Republic:

the USA, the United Kingdom

10) зі сторонами світу (with the parties of the world):

the North, the East, the South, the West

11) з назвами музичних інструментів та танців:

the guitar, the salsa

12) зі званнями (with titles):

the Queen, the President

Виняток – якщо додається ім’я, тоді артикль не вживається:

Queen Victoria

13) зі словами day, morning, afternoon, evening:

It was early in the morning when they left

14) якщо говоримо про історичний період (historical period):

the last Ice Age, the Vietnam war

Виняток:

World War I

15) зі словами only, last, first у випадку, якщо вони використовуються у ролі прикметників:

She was the only one who came

16) коли йдеться про вибір між двома речами (choosing between two things) або можна це також трактувати як у випадку, коли раніше вже згадувався іменник (with previously mentioned  nouns):

There is a red marker and a black marker. I want the red marker

There is an apple and an orange. I want the apple

17) якщо ясно, що ми маємо на увазі (when it is clear what we are referring to):

Could you open the window, please?

НЕВИЗНАЧЕНИЙ АРТИКЛЬ  «a/an»

Невизначений артикль походить від давньоанглійського «an», яке означало «один». Тому невизначений артикль ми використовуємо у тому випадку, коли мова йде про одну річ – тобто однину.

Чому ми два артикля – «a» і «an» розглядаємо в одній групі – невизначені артиклі, та використовуємо в одних і тих самих випадках? Все дуже просто – насправді це один артикль! Якщо слово, перед яким повинен ставитися невизначений артикль, починається на приголосну, то вживаємо артикль «a», а якщо на голосну, то відповідно використовуємо «an».

Невизначений артикль «a/an» вживається в однині перед обчислювальними іменниками.

А зараз давайте детально розглянемо випадки використання невизначеного артикля «a/an»:

1) якщо мова йде про будь-який предмет зі всієї групи однорідних предметів (any object from a group of similar items), тобто якщо про предмет ми говоримо в контексті «представник всього класу» (representative of the class):

A cadet is a student of a military school.

My elder brother lives in a big city.

2) при першому згадуванні предмета (the first mention of the subject):

I have got a car.

A boy is standing at the window.

3) часто використовується після дієслів to be і to have:

I have got a pen.

She is a teacher.

Let’s have a rest!

4) після слів rather, quite, such, what в окличних реченнях:

He was such a good student!

5) після there + to be перед обчислювальними іменниками:

There is a forest near our village.

6) в словосполученнях once a day (week, month, year), at a time, in a minute, not a word тобто коли невизначений артикль має значення «один»:

I’ll be back in a minute.

7) в словосполученнях a great deal (of), a number (of), a great many, a little, a few:

I had waited a few hours.

НУЛЬОВИЙ АРТИКЛЬ

Ну і, звичайно, нам залишилось розглянути випадки, коли ми не вживаємо жодних артиклів:

1) перед незліченними (uncountable), множинними (plural) або абстрактними (abstract) іменниками:

He likes music.

There are books on the table.

2) перед незліченними іменниками, які означають речовину/масу:

I prefer strong coffee to tea.

3) якщо перед іменником стоять уже такі слова last, next:

I’ll come to your place next week.

4) перед назвами вулиць, міст, країн, а також перед іменами та прізвищами:

I live in Gorky Street in Moscow.

5) перед назвою конкретної гори:

Elbrus is the highest mountain in the Caucasus.

6) перед назвами пір року, місяців, днів тижня:

Usually students have no classes in summer.

7) перед іменниками dinner, breakfast, supper, tea, day, night, evening, morning, school, college, hospital, у випадку, якщо вони мають абстрактне значення:

Dinner is always ready at two.

My son goes to school.

 

А зараз давайте закріпимо знання і підсумуємо.

Слід добре навчитись розрізняти ситуації, коли вжити необхідно визначений артикль «the», а коли невизначений «a/an»!

Давайте розберемось в цьому на прикладі.

Отже:

а) He knocked at the door and a voice answered.

в) He knocked at a door and the voice answered.

В двох випадках формальний переклад такий:

Він постукав у двері, і голос відповів.

Проте саме артиклі несуть в собі додаткову інформацію:

а) Він постукав у конкретні (які спеціально знайшов) двері і чийсь (незнайомий) голос відповів.

в) Він постукав у будь-які (навгад) двері і знайомий голос відповів.

 Для закріплення отриманих сьогодні знань пропонуємо пройти: 

Завдання 7. Артикль

 Також, можливо, вам буде цікавою стаття Артиклі в сталих виразах.

 Успіхів!

Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.8
Загальний рейтинг: 4.8 (679 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
12 коментарів
  1. avatar Гаврило Ксюн 11.05.2014
  2. avatar Anna Pankratova 30.05.2014
  3. avatar Андрій 23.07.2014
  4. avatar Василь 16.03.2015
  5. avatar Влад 19.01.2016
  6. avatar Ihor 23.01.2016
  7. avatar Адріан 26.01.2016
  8. avatar Світлана 19.02.2016
  9. avatar Віктор 24.04.2016

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.