Класифікація слів в англійській мові

В даній категорії ви знайдете повну класифікацію слів в англійській мові, що допоможе вам навчитись розрізняти слова в реченні за їх функціональним призначенням. Кожен урок включає детальне пояснення правил використання та приклади.

Proper names / Власні назви в англійській мові

Proper names (власні назви в англійській мові) – це іменники, які використовуються для позначення конкретної людини, місця або речі. Їх часто називають власними іменниками (proper nouns), хоча насправді між цими двома поняттями є деяка різниця.

Gender in English / Рід в англійській мові

В англійській мові рід іменника трохи відрізняється від українського. Навіть вважається, що в англійській мові взагалі немає такого поняття. Але як тоді називати та описувати предмети? Більш правильним буде сказати так: класифікація іменників з посиланням на чоловічу або жіночу стать. Межа тонка і майже невловима, проте давайте

English Noun / Іменник в англійській мові

Іменник – це слово, котре називає конкретну річ або певну кількість речей, таких як живі істоти (living creatures), предмети (objects), місця (places), якості (qualities), стани існування (states of existence), дії (actions) та ідеї (ideas). Як український, англійський іменник відповідає на питання хто? що? 

English Parts of speech / Частини мови в англійській мові

Слова у кожній мові можна класифікувати за різними критеріями: за фонологічними властивостями (наприклад, одно- та багатоскладові), соціальними факторами (наприклад, за технічною термінологією) та за мовною історією (наприклад, рідні/запозичені).

Артикль в англійській мові

Артиклі в англійській мові стоять на другому місці за своєю проблематичністю вивчення після часів. Здається це дивним, оскільки виникає питання: як можна порівнювати вивчення часів в англійській мові (що включає в себе правила написання, утворення, а також випадки використання кожного з них) з набагато менш місткою темою?

Таблиця неправильних дієслів у англійській мові / Irregular verbs

Неправильні дієслова в англійській мові – це такі дієслова, в яких форми Past Simple (минулий простий час) та Past Participle (дієприкметник минулого часу) утворюються НЕ за класичною формулою: додавання до інфінітива (без частки to) закінчення -ed. Утворення неправильних дієслів не можна класифікувати або згрупувати за якимись певними