Правопис в англійській мові

В даній категорії ви знайдете правила додавання закінчень до іменників та дієслів в англійській мові.

Додавання закінчення -ed до дієслів у англійській мові

Для того, щоб утворити ІІ (Past Simple) і ІІІ (Past Participle) форми дієслова, необхідно до основного інфінітива додати закінчення -ed. Проте це правило дійсне тільки для правильних дієслів, в яких ІІ та ІІІ форми збігаються. Якщо ж дієслово неправильне, то минулий простий час та дієприкметник минулого часу

Закінчення дієслів у Present Continuous (Теперішньому тривалому часі)

Для того, щоб використати Present Continuous (теперішній тривалий час), необхідно присудок в реченні сформувати за такою схемою: to be + дієприкметник. Детально про утворення та використання цього часу ви можете прочитати в статті Present Continuous з розділу Часи в англійській мові. Завданням даної статті є розповісти, як

Закінчення дієслів у Present Simple (Теперішньому простому часі)

У ІІІ особі однини в часі Present Simple до основного дієслова додається закінчення -es. Хоч це правило і є загальним, проте, як і все в англійській мові, воно має деякі особливості для різних груп дієслів. Головною відмінністю між цими випадками є закінчення самого дієслова. Давайте розглянемо ці

Закінчення іменників у множині

В англійській мові множина іменників утворюється за певними правилами, які згруповано в 9 основних категорій. Кожна з категорій визначає конкретний випадок, в залежності від якого ми і додаємо закінчення до Іменників (Nouns). Давайте розберемось в цих випадках та розглянемо приклади кожного з них. Отже…