Future in the Past Continuous / Майбутній з точки зору минулого Тривалий час

Future in the Past Continuous – майбутній з точки зору минулого тривалий час в англійській мові. За допомогою Future in the Past Continuous можна описати процес, який буде тривати в певний період в майбутньому, та який ми сприйматимемо з минулого. Далі на прикладах спробуємо краще пояснити, де і як можна вжити майбутній з точки зору минулого тривалий час.

future-in-the-past-continuous-liuro

 Та спочатку необхідно зрозуміти, як утворюється цей час. Для цього слід розглянути типи речень та визначити правила утворення Future in the Past Continuous у кожному з них.


РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Одразу потрібно запам’ятати, що Future in the Past Continuous використовується у складних реченнях, в яких він виступає способом вираження підрядної частини. Саме тому ми будемо розмальовувати лише складові підрядного речення.

Інша назва речення стверджувальне.

Схема розповідного речення часу Future in the Past Continuous є аналогічною схемі такого ж речення у Future Continuous / Майбутній тривалий час:

Підмет + Присудок + Доповнення

Давайте детальніше розглянемо кожен з наведених елементів. Отже:

1) Підмет. Роль підмета у реченні належить іменнику (-ам) або займеннику (-ам). Єдина річ, про яку слід запам’ятати: у множині до Іменника (Noun) потрібно додавати закінчення -es. Не менш важливим є те, що форму множини можуть утворювати лише обчислювані іменники: a tree – a lot of trees, one car – five cars.

Повну інформацію знайдете в статті Закінчення іменників у множині

2) Присудок. Присудок у розповідному реченні часу Future in the Past Continuous формується наступним чином:

Допоміжне дієслово + to be + Дієприкметник

Відмінність між майбутнім тривалим та майбутнім з точки зору минулого тривалим часом полягає у тому, що у першому випадку потрібно використовувати допоміжне дієслово will, а у другому – would. Тобто, у часі Future in the Past Continuous ми вживаємо would.

Дієприкметник є видозміною дієслова. Його форма в англійський мові має назву Present Participle. Утворюється так: до основного дієслова (інфінітива без частки to) додаємо закінчення -ing. Детальніше читайте у статті – Закінчення дієслів у Present Continuous.

3) Доповнення. Це другорядні (інші) члени речення. Тобто, все окрім підмета і присудка. Вони не грають важливої ролі в даному випадку, оскільки час залежить тільки від дієслова (присудка).

Приклади розповідного (стверджувального) речення:

Bob thought we would be watching TV in the evening.

They thought that tomorrow at this time they would be approaching Lviv.

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема заперечного речення наступна:

Підмет + Присудок + Доповнення

1) Підмет. Роль підмета виконують іменники або займенники. Детальніше читайте у Розповідному реченні.

2) Присудок. Різниця між розповідним та заперечним реченням у даному часі полягає лише в наявності частки not:

Допоміжне дієслово + not + to be + Дієприкметник

Про вживання дієприкметника читайте вище – у Розповідному реченні.

Приклади заперечного речення:

Bob thought we would not be watching TV in the evening.

They thought that tomorrow at this time they would not be approaching Lviv.

 

  ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ       

Для початку пригадаймо, що в англійській мові існують наступні типи питальних речень:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

 

Загальні питанняце ті питання, на які можна дати коротку відповідь: «так» або «ні» (yes/no).

Схему загально питання запам’ятати нескладно: у розповідному реченні міняємо місцями підмет та допоміжне дієслово (would). Схематично це виглядає так:

Допоміжне дієслово + Підмет + to be + Дієприкметник + Доповнення

Наприклад:

Bob thought we would be watching TV in the evening. – Would we be watching TV in the evening?

They thought that tomorrow at this time they would be approaching Lviv. –Would they be approaching Lviv?

Порядок відповіді на загальне питання:

- якщо позитивна,то схема така:

Yes + підмет + Допоміжне дієслово 

- якщо відповідь негативна, то:

No + підмет + Допоміжне дієслово + not

Приклади відповідей:

Would we be watching TV in the evening? – Yes, we would/No, we would not

Would they be approaching Lviv? – Yes, they would/No, they would not

Альтернативні питання – ці питальні речення передбачають вибір, а від загальних відрізняються лиш тим, що до будь-якої частини цього питання можна представити альтернативний варіант. Об’єднуються ці варіанти за допомогою частки or (чи).

Приклад:

Bob thought we would be watching TV in the evening.

Would we or only Mike be watching TV in the evening?

Would we be watching or customizing TV in the evening?

Would we be watching TV or video player in the evening?

Would we be watching TV in the evening or in the afternoon?

На ці питання слід давати повну або скорочену конкретну відповідь, наприклад:

Would we or only Mike be watching TV in the evening? – We would be watching TV in the evening.

Would we be watching TV in the evening or in the afternoon? – In the evening.

Спеціальні питання – ці питання ставимо до конкретного члена в реченні, користуючись для цього питальними словами. Питальне слово виносимо на початок речення, а слово, про яке питається,виключаємо з питання взагалі. Ці питання поділяються ще на два види: питання до інших членів речення (крім підмета) та питання до підмета. 

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How Many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How Much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

 

Схема спеціального питання до членів речення (крім підмета) така:

Питальне слово + Допоміжне дієслово + Підмет + to be + Дієприкметник + Доповнення

Приклади спеціальних питань до інших членів речення:

What would we be watching in the evening?

When would we be watching TV?

What city would they be approaching?

 

Схема спеціального питання до підмета і його означення така:

Питальне слово + Допоміжне дієслово + to be + Дієприкметник + Доповнення

Приклад спеціального питання:

Who would be watching TV in the evening?

Who would be approaching Lviv?

Всі спеціальні питання вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного чи неповного речення:

Who would be approaching Lviv? – They would be approaching Lviv.

What would we be watching in the evening? – TV.

Розділові питання – ставимо у випадку, коли метою є висловлення сумніву. В перекладі цього питального речення ми отримуємо: «чи не так?».

Існує два види розділових питань, котрий обрати – залежить від типу речення, тому:

1) якщо речення стверджувальне (тобто розповідне), схема така:

Розповідне речення, + Допоміжне дієслово + not + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

Bob thought we would be watching TV in the evening, would not we?

They thought that tomorrow at this time they would be approaching Lviv, wouldn’t they?

2) якщо речення заперечне, схема наступна:

Заперечне речення, + Допоміжне дієслово+ займенник (який виражає підмет)

Приклад:

Bob thought we would not be watching TV in the evening, would we?

They thought that tomorrow at this time they would not be approaching Lviv, would they?

Тобто, частку not ставимо лише або до, або після коми.

Відповідь на розділове питання ідентична відповіді на загальне. Наприклад:

Bob thought we would be watching TV in the evening, would not we? – Yes, we would.

They thought that tomorrow at this time they would not be approaching Lviv, would they? – No, we would not.

 

Times in English - часи в англійській мові Як бачите, час Future in the Past Continuous не є важчим за принципами утворення від Future in the Past Simple (Indefinite) / Майбутній з точки зору минулого Простий (неозначений) час. Давайте тепер розглянемо, в яких випадках краще його використовувати. Отже…

Випадки, в яких необхідно вживати Future in the Past Continuous:

Ціллю часу Future in the Past Continuous (як і інших часів групи Future in the Past) є показати, що дія, описана в підрядній частині, повинна відбутись пізніше від дії з головної частини речення. Пригадаймо, що даний час вживається в підрядній частині складнопідрядного речення, а присудок головної частини цього речення завжди має форму минулого часу (Past Simple (Past Indefinite) / Минулий простий (неозначений) час).

1) Future in the Past Continuous / Майбутній з точки зору минулого Тривалий час вживається для вираження тривалої дії, котра має відбутися в певний момент в майбутньому, або майбутньої події, котра випливає з наявних обставин. Обидва описані випадки ми сприймаємо з минулого:

I believed she would be waiting for us.

2) В підрядній частині речення умови («де немає if»):

If you were me, you wouldn’t be talking with her.

3) При непрямій мові, коли хочемо перейти від прямої, де вживався час Future Continuous:

Santa: “I will be playing in the evening”. – Future Continuous

Santa said (that) he would be playing in the evening – Future in the Past Continuous

Часто майбутній з точки зору минулого тривалий час вживається після наступних дієслів:

to tell, to say, to think, to expect, to hope, to believe, to know

та інших, котрі слугують для вираження розумової діяльності. Не забуваємо, що ці дієслова потрібно ставити у форму минулого часу!

Your mom expected you would be studying all that time.

На Future in the Past Continuous можуть вказувати наступні слова-маркери групи тривалих часів:

all day (long)

all the time

from… till

during (for)… weeks (months / years)

the whole evening (day / morning)

Вище ми описали багато схожих рис часів Future in the Past Continuous та Future Continuous. Але слід пам’ятати, що їх основною відмінністю є те, що перший служить для вираження майбутньої дії відносно певного моменту в минулому. Майбутній тривалий ж описує майбутню подію відносно теперішнього часу.


Копіювання матеріалу заборонено. © 2014 «Англійська мова з Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.8
Загальний рейтинг: 4.8 (19 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
1 коментар
  1. avatar Ірина 01.03.2016

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.