Future in the Past Perfect / Майбутній з точки зору минулого Доконаний час

Future in the Past Perfect – це майбутній з точки зору минулого доконаний час в англійській мові. За допомогою Future in the Past Perfect ми можемо описати дію, котра буде закінчена до певного моменту в майбутньому, який ми сприймаємо з минулого. Звичайно, важко одразу зрозуміти, що мається на увазі. Давайте спробуємо на прикладах детальніше розглянути майбутній з точки зору минулого доконаний час. 

future in the past perfect - liuro

Для початку ми розглянемо особливості утворення Future in the Past Perfect у кожному типі речення.

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Відразу потрібно запам’ятати, що Future in the Past Perfect використовується у складних реченнях, де він виступає способом вираження підрядної частини. Тому ми будемо розмальовувати складові саме підрядного речення у кожному прикладі.

 Друга назва – стверджувальне речення. Схема речення даного часу є аналогічною схемі стверджувального речення у Future Perfect / Майбутній доконаний час:

Підмет + Присудок + Доповнення

1) Підмет. Ним можуть виступати займенники або Іменники (Nouns). Вважливо пам’ятати, що у множині до іменників необхідно додавати закінчення –es. (дет. – Закінчення іменників у множині), а також той факт, що форму множини можуть утворювати лиш обчислювані іменники:

one car – ten cars / a lot of cars.

2) Присудок. Схема наступна:

Допоміжне дієслово + have + III форма дієслова

Допоміжним дієсловом у часі Future in the Past Perfect є would (на відміну від майбутнього доконаного часу, де ми вживаємо will). Потім йде have – невід’ємний маркер часів групи Perfect (у цьому випадку – незалежно від роду та числа підмету). Останній елемент – ІІІ форма основного дієслова, яку утворюємо додаванням закінчення -ed до інфінітива основного дієслова (дет. – Додавання закінчення -ed до дієслів у англійській мові). Але, як ми знаємо, є ще таке поняття в англійській мові, як «неправильні дієслова», для яких правило з додавання закінчення є неактуальним. Тому пропонуємо користуватись Таблицею неправильних дієслів, з якої вибираємо слова з 3 колонки (назив. Past Participle).

3) Доповнення. Другорядні члени речення.

Приклади розповідного речення:

Bill said he would have done his homework by midnight.

We hoped you would have worked by 6 o’clock.

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема така:

Підмет + Присудок + Доповнення

1) Підмет. Кілька слів про підмет ви знайдете у розповідному реченні.

2) Присудок. Після допоміжного дієслова ставимо not:

Допоміжне дієслово + not + have + III форма дієслова

Детальніше про всі складові присудку читайте вище (у розповідному реченні).

Отже, різниця між розповідним та заперечним реченням у майбутньому з точки зору минулого доконаному часі полягає лише у наявності частки not (а це залежить від контексту речення).

Приклади заперечного речення:

Bill said he would not have done his homework by midnight.

We hoped you would not have worked by 6 o’clock.

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

Для початку пригадаймо основні типи питальних речень в англійській мові:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

А тепер розгляньмо кожен тип окремо.

Загальне питанняце питання, відповідь на яке має бути стверджуванням факту або запереченням (так/ні (yes/no)).

Схема:

Допоміжне дієслово + Підмет + have + ІІІ форма дієслова + Доповнення

Якщо нам потрібно швидко утворити загальне питання, то беремо розповідне речення у часі Future in the Past Perfect та міняємо місцями підмет з допоміжним дієсловом would. Не забудьте додати в кінці знак питання ;)

Приклади загального питання:

Bill said he would not have done his homework by midnight.Would he have done his homework by midnight?

We hoped you would have worked by 6 o’clock.Would you have worked by 6 o’clock?

Відповідь на загальне питання виглядає так:

- якщо позитивна:

Yes + підмет + would

- якщо негативна:

No + підмет + would + not

Приклади відповідей:

Would he have done his homework by midnight? – Yes, he would / No, he would not

Would you have worked by 6 o’clock? – Yes, I would / No, I would not

Альтернативне питання. По своїй структурі – це два загальні питання, об’єднані в одне питальне речення, мета якого – поставити нас перед вибором. А об’єднуються ці питання в реченні часткою or (чи).

Приклади альтернативних питань:

We hoped you would have worked by 6 o’clock.

Would you or your assistant have worked by 6 o’clock?

Would you have worked or sung by 6 o’clock?

Would you have worked by 6 or 8 o’clock?

Would you have worked by 6 o’clock or by the time we get home?

Відповідь на альтернативне питання даємо у вигляді повного чи скороченого конкретного речення.

Приклад:

Would you have worked by 6 or 8 o’clock? – By 6.

Would you have worked by 6 o’clock or by the time we get home? – I would have worked by 6 o’clock.

Спеціальне питання ставимо до конкретного члена в реченні. З цією метою використовуємо питальне слово, котре виноситься на початок питання, а слово, про яке запитуємо – зникає з питання. 

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

 Спеціальні питальні речення поділяються на два види: питання до членів речення (окрім підмета) і питання до підмета.

Схема спеціального питання до членів речення (окрім підмета):

Питальне слово + would + Підмет + have + ІІІ форма дієслова + Доповнення

Про ІІІ форму дієслова ми вже згадували вище (див. Розповідне речення).

Приклади:

What would he have done by midnight?

Why would you have worked by 6 o’clock?

Спеціальне питання до підмета утворюється так: у розповідному реченні забираємо підмет, а на його місце ставимо питальне слово, тобто схема виглядає так:

Питальне слово + would + have + ІІІ форма дієслова + Доповнення

Приклади:

Who would have done homework by midnight?

Who would have worked by 6 o’clock?

Відповідь на спеціальне питання повинна бути у вигляді повного чи неповного пояснювального речення:

What would he have done by midnight? – His homework.

Who would have worked by 6 o’clock?You would have worked by 6 o’clock.

Розділове питання виражає сумнів, тобто в перекладі ми отримуємо «чи не так?». Вид розділового питання залежить від типу речення:

1) якщо речення стверджувальне (розповідне):

Розповідне речення, + would + not + займенник (який виражає підмет)

Приклади:

You would have worked by 6 o’clock, would not you?

2) якщо речення заперечне:

Заперечне речення, + would + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

You would not have worked by 6 o’clock, would you?

І пам’ятаймо, що частку not ставимо лише або до, або після коми!

Відповідь на розділове питання така, як і на загальне:

You would have worked by 6 o’clock, would not you? – Yes, you would.

You would not have worked by 6 o’clock, would you? – No, you would not.

Times in English - часи в англійській мові Ми навчились утворювати всі види речень в майбутньому з точки зору минулого доконаному часі. Тепер залишилось розглянути ті ситуації, в яких можна використовувати саме Future in the Past Perfect.

Випадки, в яких необхідно вживати Future in the Past Perfect:

Метою часу Future in the Past Perfect є вираження дії, котра повинна завершитись до певного моменту в майбутньому, який в свою чергу ми сприймаємо з певного моменту в минулому. Як описувалось раніше, майбутній з точки зору минулого доконаний час слід вживати в підрядній частині складнопідрядного речення при умові, що присудок головної частини цього речення є у формі минулого часу (Past Simple (Past Indefinite) / Минулий простий (неозначений) час).

В більшості випадків Future in the Past Perfect вживається після таких дієслів:

to tell, to say, to know, to think, to expect, to believe, to hope

й інших, метою яких є вираження розумової діяльності. І знову ж таки, не забуваймо ставити названі вище дієслова в форму минулого часу!

Magdalena said she would have read this book by evening.

Часто Future in the Past Perfect вживається при переході від прямої мови до непрямої замість часу Future Perfect:

Peter: “My sister will have done her homework before 6 o’clock”. – Future Perfect.

Peter said (that) his sister would have done her homework before 6 o’clock. – Future in the Past Perfect .

Як і Future Perfect, Future in the Past Perfect не можна вживати в реченнях умови та часу. З цією метою використовуються відповідні форми минулих часів (в даному прикладі – Past Continuous / Минулий тривалий час):

They hoped that they would meet Bob when he was crossing the street.

Вони надіялись, що зустрінуть Боба, коли той переходитиме вулицю.

 Копіювання матеріалу заборонено. © 2014 «Англійська мова з Liuro»

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.6
Загальний рейтинг: 4.6 (38 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
2 коментарі
  1. avatar Марта 24.12.2015
  2. avatar Юля 15.01.2016

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.