Future Perfect Continuous / Майбутній доконаний тривалий час

Future Perfect Continuous це майбутній доконаний тривалий час в англійській мові. Він використовується, щоб висловити продовжену дію, яка почнеться в майбутньому і триватиме до деякого моменту в майбутньому. Відчуття тривалості в часі дає опис початку події та/або періоду її відбування. Ця інформація є важливою, оскільки є основною характерною особливістю майбутнього доконаного тривалого часу.

Future Perfect Continuous liuro.uaЧас Future Perfect Continuous використовується дуже рідко, а в розмовній мові практично не вживається. Але все ж потрібно з ним «познайомитись», тим паче, що цей вид вираження майбутнього має досить обмежений список ситуацій, які прагнуть саме його вживання. З ними ми ознайомимо вас після детального опису принципів утворення Future Perfect Continuous. 

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Інша назва якого – стверджувальне.

Схема наступна:

Підмет + Присудок + Доповнення

Кілька слів про кожен елемент цього виду речення.

1) Підмет. У ролі підмета виступають іменники або займенники. Для правильного використання слід знати про таке поняття, як «число», оскільки в англійській мові до іменника в множині потрібно додавати закінчення –es. Також важливим є те, що форму множини можуть утворювати виключно обчислювані іменники: a pencil – a lot of pencils; one cat – two cats (дет. – Закінчення іменників у множині).

2) Присудок. Присудок у майбутньому доконаному тривалому часі має свою схему утворення:

will have been + дієприкметник

Дієслово to be слід поставити в час Future Perfect / Майбутній доконаний час – отримуємо will have been. Дієприкметник утворюється шляхом додавання до інфінітива основного дієслова (без частки to) закінчення –ing (дет. – Закінчення дієслів у Present Continuous (Теперішньому тривалому часі)).

3) Доповнення. Це другорядні члени речення, тобто все крім підмета та присудка.

Час Future Perfect Continuous, як описувалось раніше, має певні особливості. Цими особливостями є початок та/або період тривання дії в майбутньому, які і вказуються в реченні у формі другорядних членів – обставин часу (в даному випадку). Ці обставини можуть мати в своєму складі наступні слова: «since», «for», «when» та «by». Детальніше про них можна прочитати у випадках вживання Future Perfect Continuous (внизу цієї статті).

Звичайно, крім обставин часу в Future Perfect Continuous можуть бути використані й інші другорядні члени речення. Але це окрема тема, яку буде освітлено в статті про будову речення в англійській мові.

Приклади розповідного (стверджувального) речення:

We will have been talking for over two hours by the time Thomas arrives.

Ill have been living in London for nine years when you join me.

Ben will have been working in this office for 3 years since october 2017.

 

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема заперечного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

1) Підмет. Підмет коротко описано в розповідному реченні.

2) Присудок. Присудок у заперечній формі майбутнього доконаного тривалого часу утворюється по такій схемі:

will + not + have been + дієприкметник

3) Доповнення. Особливості цього елементу речення детально описані у правилах утворення розповідного речення часу Future Perfect Continuous.

Приклади заперечного речення:

We will not have been talking for over two hours by the time Thomas arrives.

Ill not have been living in London for nine years when you join me.

Ben will not have been working in this office for 3 years since october 2017.

 

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

Типи питальних речень у англійській мові:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

Загальне питанняце таке запитання, відповідь на яке повинна бути «так» або «ні» (yes/no).

Схема загального питання в часі Future Perfect Continuous:

Will + Підмет +  have + been + дієприкметник + Доповнення

Якщо коротко, то щоб утворити загальне питання в майбутньому доконаному тривалому часі потрібно допоміжне дієслово will поставити в реченні перед підметом.

Приклади загального питання:

Will we have been talking for over two hours by the time Thomas arrives?

Will I have been living in London for nine years when you join me?

Will Ben have been working in this office for 3 years since october 2017?

Відповідь на загальне питання така:

- якщо позитивна:

Yes + підмет + will

- якщо негативна:

No + підмет + will + not

Приклади відповідей:

Will we have been talking for over two hours by the time Thomas arrives? – Yes, we will / No, we will not.

Will I have been living in London for nine years when you join me? – Yes, I will / No, I will not.

Will Ben have been working in this office for 3 years since october 2017? – Yes, he will / No, he will not.

Альтернативне питання – це питання полягає в потребі вимусити когось зробити вибір. Тобто представляє альтернативні варіанти, серед яких потрібно вибрати правильний або ж той, що найбільше відповідає. Поєднуються ці варіанти за допомогою частки or (чи). По своїй структурі воно схоже на загальне, а різниця полягає лише у представлених додаткових альтернативах.

Приклади альтернативних питань:

Will I or my sister have been living in London for nine years when you join me?

Will I have been living or working in London for nine years when you join me?

Will I have been living in or near London for nine years when you join me?

Will I have been living in London or in Edinburgh for nine years when you join me?

Will I have been living in London for nine or ten years when you join me?

Will I have been living in London for nine years or month when you join me?

Will I have been living in London for nine years when you or she join me?

Will I have been living in London for nine years when you join me or leave me?

Відповідь на альтернативне питання може бути повною чи скороченою:

Will I have been living in London or in Edinburgh for nine years when you join me? – In London.

Will I have been living in London for nine or ten years when you join me? – I’ll have been living in London for nine years when you join me.

Спеціальне питання ставиться до конкретного члена речення, використовуючи питальне слово. Це питальне слово виноситься на початок речення. Слово, про яке питаємо, зникає з цього речення.

Спеціальні питання поділяються на два види: питання до членів речення (крім підмету) та питання до підмету.

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

 Схема спеціального питання до членів речення (крім підмету):

Питальне слово + will + Підмет +  have + been + дієприкметник + Доповнення

Приклади:

When will we have been talking for over two hours?

Where will I have been living for nine years when you join me?

How many years will Ben have been working in this office since october 2017?

Спеціальне питання до підмету (та його означення) є простішим від спеціального питання до членів речення, оскільки в ньому порядок слів не змінюється (див. Розповідне речення). Лише потрібно замість підмета поставити питальне слово.

Схема спеціального питання до підмета:

Питальне слово + Присудок + Доповнення

Приклади:

Who will have been talking for over two hours by the time Thomas arrives?

Who will have been living in London for nine years when you join me?

Who will have been working in this office for 3 years since october 2017?

Спеціальні питання потребують пояснювальної відповіді у вигляді повного або неповного речення:

When will we have been talking for over two hours?We will have been talking for over two hours by the time Thomas arrives.

Who will have been working in this office for 3 years since october 2017?Ben.

Розділове питання дає можливість висловити сумнів. В перекладі ми отримуємо перепитування: «чи не так?».

Є два види розділового питання, які залежать від типу основного речення:

1) якщо речення розповідне:

Розповідне речення, + will + not + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

We will have been talking for over two hours by the time Thomas arrives, won’t (will not) we?

2) якщо речення заперечне:

Заперечне речення, + will + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

Ben will not have been working in this office for 3 years since october 2017, will he?

Пам’ятаймо, що частку not ставимо лише до або після коми!

Відповідь на розділове питання проста, як і на загальне – так або ні:

We will have been talking for over two hours by the time Thomas arrives, won’t (will not) we? – Yes, we will.

Ben will not have been working in this office for 3 years since october 2017, will he? – No, he won’t (will not).

 

Times in English - часи в англійській мові

 

Після вивчення правил утворення Future Perfect Continuous потрібно розглянути основні випадки використання майбутнього доконаного тривалого часу.

Випадки вживання Future Perfect Continuous:

 Час Future Perfect Continuous можна вживати лише в одному випадку: якщо потрібно описати дію, яка має початись у майбутньому та продовжуватися протягом деякого періоду часу аж до певного моменту (часу, дати) або іншої події у майбутньому.

У реченні повинно бути вказано обов’язково початок основної події; час тривалості основної дії; момент/подія, до якої основна дія повинна тривати або будь-яка комбінація цих елементів, які називаються обставинами часу. Важливо знати, що ці обставини можуть мати в своєму складі наступні слова: «since», «for», «when» та «by». Їх слід використовувати перед власне означенням часу в залежності саме від виду часу, про який йдеться в реченні:

- якщо відомо конкретний час, коли подія почнеться, наприклад, рік, місяць, день тощо, то слід вживати «since»:

She will have been living in Poland since 2015.

- якщо відомо конкретний час, до якого подія має тривати, наприклад, рік, місяць, день тощо, то слід вживати «by»:

Bob will have been working at the plant for 30 years by the 2nd of May, 2016.

- якщо час, до якого подія має тривати, виражений іншою подією, то вона описується за допомогою простого речення. Це просте речення має починатись зі слів «when» або «by» («by the time») та бути описаним у Present Simple (Present Indefinite) / Теперішній простий (неозначений) час:

Tom will have been teaching at the high school for more than three years by the time he leaves for Africa.

Maggie will have been working at that company for a year when it finally closes.

- якщо необхідно описати час тривання події, наприклад, 5 годин чи 2 дні, то вживаємо «for»:

Stan will have been playing football for five years.

 Future Perfect Continuous liuro.ua english

Отже, відповідно словами-маркерами Future Perfect Continuous / Майбутнього доконаного тривалого часу будуть:

since

by (by the time)

when

for

 

Важливо! Як і інші майбутні форми, Future Perfect Continuous не використовується в реченнях, які починаються зі слів: before, when, after, while, by the time, if, unless, as soon as. Замість нього слід вжити Present Perfect Continuous / Теперішній доконано-тривалий час.

Також варто пам’ятати про слова, які не можуть вживатись у часах групи Continuous:

- абстрактні дієслова: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain etc.;

- дієслова власності: to possess, to own, to belong;

- дієслова емоцій: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind etc.;

- змішані дієслова: to appear, to feel, to have, to hear, to look, to see, to weigh etc..

 

Як згадувалось на початку даної статті, Future Perfect Continuous / Майбутній доконаний тривалий час вживається крайнє рідко. Найчастіше його замінюють на Future Continuous / Майбутній тривалий час або Future Perfect / Майбутній доконаний час. Проте слід знати, що вибір часової форми впливає на значення речення!

 

Практичні завдання та вправи з англійської мови Якщо є бажання засвоїти отримані знання, пропонуємо кілька вправ по темі:

Завдання 13. Часи групи Perfect

Завдання 15. Часи групи Perfect (2)

Копіювання матеріалу заборонено. © 2013 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.7
Загальний рейтинг: 4.7 (23 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
1 коментар
  1. avatar Володимир 09.02.2016

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.