Liuro - уроки англійської мови онлайн

Present Continuous / Теперішній тривалий час

Present Continuous – теперішній тривалий час. В англійській мові його використовують у випадку, коли хочуть показати, що дія відбувається в даний момент або почалася і ще не закінчилася. Проте це не єдині випадки його використання. Всі варіанти, а також приклади до кожного розглянемо, як завжди, в кінці нашої

Закінчення дієслів у Present Simple (Теперішньому простому часі)

У ІІІ особі однини в часі Present Simple до основного дієслова додається закінчення -es. Хоч це правило і є загальним, проте, як і все в англійській мові, воно має деякі особливості для різних груп дієслів. Головною відмінністю між цими випадками є закінчення самого дієслова. Давайте розглянемо ці

Закінчення іменників у множині

В англійській мові множина іменників утворюється за певними правилами, які згруповано в 9 основних категорій. Кожна з категорій визначає конкретний випадок, в залежності від якого ми і додаємо закінчення до Іменників (Nouns). Давайте розберемось в цих випадках та розглянемо приклади кожного з них. Отже… 

Present Simple (Present Indefinite) / Теперішній простий (неозначений) час

Present Simple – це простий теперішній час в англійській мові. І слово «простий» тут вжите не дарма, оскільки це насправді найлегший з усіх англійських часів. Його зручно використовувати коли йде мова про ситуацію чи подію, яка є постійною, відбувається регулярно або коли ми констатуємо факти. Нижче ми

Часи в англійській мові

Англійська є однією з найпоширеніших мов у світі. Це мова міжнародного спілкування. Від 250 до 350 млн. людей, для яких англійська не є рідною, знають її. Завдяки такому необхідному інструменту люди різних культур, національностей та світобачень можуть ділитись досвідом, співпрацювати чи просто спілкуватись між собою. Звичайно, важливою