Past Continuous / Минулий тривалий час

Past Continuous – минулий тривалий час, тобто, це означає, що дія відбулась в минулому і тривала протягом певного періоду часу. На відміну від Past Simple, у даному часі сам момент дії повинен бути чітко вказаним, або ж має витікати з контексту речення. Далі ми детальніше розглянемо випадки використання минулого тривалого часу та вивчимо слова-маркери, які ідентифікують Past Continuous.

Але перш за все давайте розберемось у принципах утворення цього часу у кожному з типів речень.


РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Друга назва стверджувальне речення.

Схема розповідного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

Давайте розглянемо кожен елемент окремо. Отже:

1) Підмет. Роль підмета виконують іменники або займенники. Але не забуваймо, що множина іменників утворюється за певними правилами – деталі у Закінчення іменників у множині.

Форму множини утворюють лише обчислювані іменники:

one carnine cars; a treea lot of trees.

2) Присудок. Присудок у розповідному реченні минулого тривалого часу формується за схемою:

to be + дієприкметник

Дієслово to be ставимо у минулий час – was, але не забуваємо, що у множині воно має форму were:

I, he, she, it

was

You, we, they

were

Дієприкметник в часі Past Continuous приймає форму теперішнього часу – Present Participle. Він утворюється додаванням до основного дієслова (інфінітива без частки to) закінчення -ing. Детальніше – Закінчення дієслів у Present Continuous.

3) Доповнення. Це другорядні члени речення (все крім підмета і присудка). Ми не приділятимемо їм уваги, оскільки час залежить від присудка (дієслова).

Приклади розповідного речення:

I was having a party on Sunday last week.

She was telling boring stories all the time.

They were playing chess all summer.

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема заперечного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

По порядку:

1) Підмет. Роль підмета виконують іменники або займенники. Детальніше про підмет у розповідному реченні.

2) Присудок. У заперечному реченні в часі Past Continuous ми додаємо частку not.

Схема присудка:

to be  + not+  Дієприкметник

Про вживання to be та дієприкметника написано у розповідному реченні.

Приклади заперечного речення:

I was not having a party on Sunday last week.

She was not telling boring stories all the time.

They were not playing chess all summer.

  ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ       

Типи питальних речень у англійській мові:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

Загальні питанняпитання, відповідь на які «так» або «ні» (yes/no).

Схема загально питання неважка, оскільки все, що вам потрібно – це поміняти місцями підмет та дієслово to be:

to be + Підмет + Дієприкметник + Доповнення

Наприклад:

We were meeting at 6. Were we meeting at 6?

Відповідь на загальне питання:

- Позитивна:

Yes + підмет + to be

- Негативна:

No + підмет + to be + not

Приклади відповідей:

Were we meeting at 6? – Yes, we were/No, we were not

Was he working? – Yes, he was/No, he wasn’t

Альтернативні питання – це питання, які передбачають вибір. Від загальних вони відрізняються лише тим, що до будь-якої частини цього питального речення можна представити альтернативний варіант,а об’єднуються ці два варіанта за допомогою частки or (чи).

Приклад:

It was raining in the morning.

Was it raining or snowing in the morning?

Was it raining in the morning or in the afternoon?

Ці запитання вимагають повної або скороченої конкретної відповіді, наприклад:

Was she working or sleeping? – She was working.

Was Kate or Tom playing here in the evening? – Tom.

Спеціальні питання – питання, які ставимо до конкретного члена речення. Для цього використовуємо питальне слово, яке виноситься на початок речення. Слово, про яке питається, виключаємо з питання взагалі. Поділяються ці питання на два види: питання до членів речення (окрім підмета) та питання до підмета.

Схема спеціального питання до членів речення (окрім підмета):

Питальне слово + to be + Підмет + Дієприкметник + Доповнення

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How Many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How Much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

Приклади спеціальних питань:

When were they walking?

Where was she working?

Спеціальне питання до підмета та його означення простіше граматично, бо в цьому виді питань порядок речення не міняється (див. Розповідне речення), а єдине, що необхідно зробити, це замість підмета поставити питальне слово.

Схематично спеціальне питання до підмета має вигляд:

Питальне слово + to be + Дієприкметник + Доповнення

Приклад спеціального питання:

Who was meeting at 6?

Примітка. У спеціальному питанні до підмета дієслово to be має тільки одну форму – was!

Спеціальні запитання вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного або неповного речення:

Who was meeting at 6? – We were meeting at 6.

Where was she working? – In school.

Розділові питання – їх метою є висловлення сумніву, тому в перекладі ми отримуємо «чи не так?».

Є два види розділових питань, які залежать від типу речення:

1) речення розповідне:

Розповідне речення, +  to be + not + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

We were playing chess at 5 o’clock, weren’t we?

I was looking for a flat for a long time, wasn’t I?

2) речення заперечне:

Заперечне речення, +  to be + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

In the morning our elevator wasn’t working, was it?

They weren’t talking about you, were they?

Як бачимо, частка not може бути лиш або до, або після коми.

Відповідь на розділове питання така як і у загального:

In the morning our elevator wasn’t working, was it?No, it wasn’t.

I was looking for a flat for a long time, wasn’t I? – Yes, I was.

 Отже, ми розглянули принципи утворення Past Continuous (минулого тривалого часу). І тепер нам залишається тільки зрозуміти та запам’ятати випадки використання цього часу, а також вивчити слова-маркери, які в майбутньому допоможуть без лишніх зусиль розпізнавати минулий тривалий час. 

Випадки, в яких вживаємо Past Continuous:

1) коли потрібно описати тривалу дію, яка мала місце в минулому. Нам не обов’язково знати скільки часу вона тривала, проте ми повинні бути впевнені, що вона відбувалася саме в даний момент, тому в реченні вказується точний час, або присутня інша дія, виражена в Past Simple:

When I came Jack was still sitting in the kitchen.

2) якщо якась тривала дія в минулому переривається іншою дією (частіше короткою). Ця тривала дія вживається в часі Past Continuous, а дія, яка її перервала – в Past Simple, при цьому в реченні ці дії пов’язуються між собою за допомогою слів as та when:

As he was eating his breakfast, somebody knocked at his door.

3) коли кілька дій в минулому відбуваються одночасно, при цьому використовується слово while:

She was watching a concert while her mother was cooking a dinner.

4) коли ми описуємо атмосферу, яка супроводжує основну дію, а також якщо ми передаємо своє негативне ставлення до характеру певної людини чи її поведінки:

The boy was always playing tricks on his younger brother.

Слова-маркери минулого тривалого часу:

all day (long)

at that moment

on Monday last week

all summer

at five o’clock

the whole evening

as

at 5.50 a.m. yesterday

just as

all the time

during the war

while

at noon

from five till eight

when

Потрібно пам’ятати про дієслова, які не вживаються у часах групи Continuous:

- дієслова емоцій: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind etc.;

- змішані дієслова: to appear, to feel, to have, to hear, to look, to see, to weigh etc.;

- абстрактні дієслова: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain etc.;

- дієслова власності: to possess, to own, to belong.

Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.7
Загальний рейтинг: 4.7 (249 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
23 коментарі
 1. avatar volodymyrl 22.02.2013
  • avatar liudmyla_liuro 22.02.2013
 2. avatar Dima 09.04.2013
 3. avatar Оселедець 07.08.2013
 4. avatar Оселедець 07.08.2013
 5. avatar Victor 15.08.2013
 6. avatar Ksusha V. 17.08.2013
 7. avatar Микола 21.08.2013
  • avatar liudmyla_liuro 21.08.2013
 8. avatar Микола 22.08.2013
 9. avatar Тарас 22.10.2013
 10. avatar Gkolunia 17.11.2013
  • avatar liudmyla_liuro 17.11.2013
 11. avatar Тарасик 22.11.2014
 12. avatar Lilo 02.12.2014
 13. avatar Юлія 28.02.2015
 14. avatar Женя 10.03.2015
 15. avatar Max 18.10.2015

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.