Past Perfect Continuous / Минулий доконаний тривалий час

Past Perfect Continuous це минулий доконаний тривалий час в англійській мові. Він вказує на дію, яка почалась у минулому, тривала протягом певного періоду часу, а потім або закінчилась, або ж не закінчилась безпосередньо перед конкретним моментом в минулому. Далі ми детальніше розповімо про випадки, в яких слід використовувати час Past Perfect Continuous, але спочатку розглянемо принципи утворення минулого доконаного тривалого часу.

 

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

 Або стверджувальне речення.

Його схема наступна:

Підмет + Присудок + Доповнення

Розглянемо кожен елемент окремо.

1) Підмет. У роль підмета виступають займенники або іменники, для правильного використання яких потрібно пам’ятати про таке поняття, як «число» (однина та множина). У множині до іменника необхідно додати закінчення –es. Форму множини можуть утворювати лише обчислювані іменники: a tree – a lot of trees; one car – nine cars (дет. – Закінчення іменників у множині).

2) Присудок. Присудок у минулому доконаному тривалому часі утворюється за схемою:

 had been  + дієприкметник

Давайте детальніше розглянемо кожен елемент присудка.

Дієслово to be ставимо у час Past Perfect / Минулий доконаний час (отримуємо had been) та додаємо дієприкметник в часі Past Continuous / Минулий тривалий час, який приймає форму теперішнього часу (Present Participle). Цей дієприкметник утворюється додаванням до інфінітива основного дієслова (без частки to) закінчення -ing. Детальніше – Закінчення дієслів у Present Continuous (Теперішньому тривалому часі).

3) Доповнення. Ними виступають другорядні члени речення, а це все крім підмета та присудка. Їх ми розглянемо в іншій статті.

Приклади розповідного (стверджувального) речення:

They had been working for two hours when I came.

When it was 2:00 p.m Kate had been waiting for her husband for three hours. 

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема наступна:

Підмет + Присудок + Доповнення

1) Підмет. Про підмет можна прочитати у розповідному реченні.

2) Присудок. Після дієслова had ставимо частку not:

had + not +  been + дієприкметник

Детальніше про присудок у минулому доконаному тривалому часі читайте у розповідному реченні (вище).

Приклади заперечного речення:

They had not been working for two hours when I came.

When it was 2:00 p.m Kate had not been waiting for her husband for three hours. 

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

Типи питальних речень у англійській мові:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

Щоб навчитись правильно використовувати час Past Perfect Continuous у питальних реченнях необхідно розглянути кожен тип питання окремо. Почнімо з найпростішого.

Загальне питанняпитання, відповідь на яке «так» або «ні» (yes/no).

Його схема така:

had + Підмет +  been + дієприкметник + Доповнення

Простими словами: у розповідному реченні міняємо місцями підмет з дієсловом hadось і весь принцип.

Приклади загального питання:

Had they been working for two hours when I came?

Had Kate been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 p.m?

Відповідь на загальне питання проста:

- У випадку позитивної :

Yes + підмет + had

- У випадку негативної:

No + підмет + had + not

Приклади відповідей:

Had they been working for two hours when I came? – Yes, they had / No, they had not.

Had Kate been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 p.m? – Yes, she had / No, she had not.

Альтернативне питання – це питання вимагає вибір. Єдине, що відрізняє його від загального питального речення, це те, що до будь-якої частини цього питання можна додати альтернативний варіант. А об’єднуються ці варіанти за допомогою частки or (чи).

Приклади альтернативних питань:

When it was 2:00 p.m Kate had been waiting for her husband for three hours.

Had Kate or Linda been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 p.m?

Had Kate been waiting or been watching for her husband for three hours when it was 2:00 p.m?

Had Kate been waiting for her husband or her brother for three hours when it was 2:00 p.m?

Had Kate been waiting for her husband for three or four hours when it was 2:00 p.m?

Had Kate been waiting for her husband for three hours or days when it was 2:00 p.m?

Had Kate been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 or 3:00 p.m?

Had Kate been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 p.m or a.m?

Відповідь на альтернативне питання повинна бути повною або ж скороченою:

Had Kate or Linda been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 p.m? – Kate.

Had Kate been waiting for her husband or her brother for three hours when it was 2:00 p.m? – When it was 2:00 p.m Kate had been waiting for her husband for three hours.

Спеціальне питання – це питання ставимо до конкретного члена речення, використовуючи питальне слово. Це питальне слово ми повинні винести на початок речення, а слово, про яке питаємо, зникає.

Спеціальні питання діляться на два види: питання до членів речення (крім підмету) та питання до підмету.

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

Схема спеціального питання до членів речення (крім підмета):

Питальне слово + had + Підмет +  been + дієприкметник + Доповнення

Приклади:

Why had Kate been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 p.m?

What had they been doing for two hours when I came?

Спеціальне питання до підмета (а також його означення) є граматично простішим від попереднього типу спеціальних питань, тому що в даному випадку порядок речення не змінюється (див. Розповідне речення), нам лише потрібно замість підмета поставити питальне слово.

Схема спеціального питання до підмета:

Питальне слово + Присудок + Доповнення

Приклади:

Who had not been working for two hours when I came?

Who had not been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 p.m?

Спеціальні питання потребують пояснювальної відповіді у вигляді повного або неповного речення:

What had they been doing for two hours when I came?They had been working for two hours when I came.

Who had not been waiting for her husband for three hours when it was 2:00 p.m?Kate.

Розділове питання – питання, за допомогою якого ми можемо висловити сумнів. В перекладі ми отримуємо «чи не так?».

Існує 2 види розділового питання, які залежать від типу речення:

1) Розповідне:

Розповідне речення, + had + not + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

They had been working for two hours when I came, had not they?

2) Заперечне речення:

Заперечне речення, + had + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

When it was 2:00 p.m Kate had not been waiting for her husband for three hours, had she?

Пам’ятаймо, що частку not можна ставити лише або до, або після коми!

Відповідь на розділове питання така ж, як і на загальне:

They had been working for two hours when I came, had not they? – Yes, they had.

When it was 2:00 p.m Kate had not been waiting for her husband for three hours, hadshe? – No, she hadn’t.

 

Правила утворення Past Perfect Continuous ми уже зрозуміли, тепер давайте розглянемо основні випадки використання минулого доконаного тривалого часу.

 

Випадки, в яких вживаємо Past Perfect Continuous:

 1) якщо дія, яка почалась в минулому, продовжувалась протягом певного періоду часу, а потім ще продовжувалась протягом конкретного моменту в минулому, вираженого в часі Past Simple (Past Indefinite). В реченні повинно бути вказано продовжуваність цієї дії (за допомогою for чи all) або ж її початок (за допомогою since):

Tom had been sleeping for five hours when we came home from school.

2) якщо дія, яка почалась в минулому, продовжувалась протягом певного періоду, але закінчилась до конкретного моменту в минулому. Період часу, протягом якого триває дія, може не вказуватись:

We had been singing all day long and came back in a very good mood.

At last they found the car they had been looking for.

 

Отже, минулий доконаний тривалий час вживається лиш у двох випадках, причому ситуації обмежені контекстом. Тобто зазвичай в реченнях з Past Perfect Continuous період часу (коли здійснюється дія) або чітко вказаний, або ж одразу зрозумілий з контексту.

 

Важливо знати, що даний час, як й інші часи групи Continuous, не вживається з наступними групами дієслів:

- абстрактні дієслова: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain etc.;

- дієслова власності: to possess, to own, to belong;

- дієслова емоцій: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind etc.;

- змішані дієслова: to appear, to feel, to have, to hear, to look, to see, to weigh etc..

Також Past Perfect Continuous дуже рідко зустрічається в заперечних реченнях. В цих двох випадках його можна замінити за допомогою Past Perfect (Минулого доконаного часу).

Додатково:

- Past Perfect використовується для того, щоби просто повідомити факт:

Maggie suddenly realized she had travelled for a month already.

- Past Perfect Continuous вживаємо щоб підкреслити продовжуваність дії:

Maggie suddenly realized she had been travelling for a month already without seeing her husband.

 

Минулий доконаний тривалий час часто плутають з іншим часом – Past Continuous (Минулий тривалий час), що не дивно, оскільки вони двоє виражають тривалу дію в минулому. Ось як потрібно їх розрізняти:

- Past Continuous використовують тоді, коли продовжуваність дії не вказана:

Don was talking with my teacher when I entered the class-room.

- Past Perfect Continuous вживаємо, якщо вказано період, протягом якого тривала дія. Саме тривалість дії вказує нам на те, що за цей час уже досягнутий певний результат – а це і є суттю всіх доконаних часів:

Don had been talking with my teacher for half an hour when I entered the class-room.

.

Практичні завдання та вправи з англійської мовиХочете перевірити свої знання? Пропонуємо кілька вправ на тему:

Завдання 13. Часи групи Perfect

Завдання 15. Часи групи Perfect (2)

Копіювання матеріалу заборонено. © 2013 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.8
Загальний рейтинг: 4.8 (57 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
4 коментарі
  1. avatar Romka 16.10.2014
    • avatar liudmyla_liuro 07.12.2014
  2. avatar Ігор 07.05.2015
  3. avatar Андрiй 04.08.2017

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.