Past Simple (Past Indefinite) / Минулий простий (неозначений) час

Past Simple (Past Indefinite) – це минулий простий (неозначений) час в англійській мові. Його використовують майже у всіх випадках, коли хочуть описати подію, яка відбулася в минулому, але не має відношення до сьогодення. Частіше за все поміж минулих часів виникає проблема: Past Simple чи Past Perfect, з Past Continuous все більш зрозуміло. Наша стаття допоможе вам зрозуміти принципи утворення Past Indefinite, а також навчитись розрізняти випадки, в яких його потрібно вживати.

А почнемо ми, як завжди, з правил утворення Past Simple (Indefinite) у кожному з видів речень.

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Інша назва стверджувальне речення.

Схема така:

Підмет + Присудок + Доповнення

Давайте розглянемо кожен елемент детальніше. Отже:

1) Підмет. Роль підмета виконують іменники або займенники. Але слід пам’ятати про таке поняття, як «число», яке має 2 значення: однина і множина. У множині до основного іменника додаємо закінчення -es. Форму множини утворюють лише обчислювані іменники: one carnine cars; a treea lot of trees.

Деталі – Закінчення іменників у множині.

2) Присудок. Присудком у реченні виступає дієслово. У минулому простому (неозначеному) часі дієслово утворюється за певним принципом:

- якщо дієслово правильне, то до інфінітива (без частки to) додаємо закінчення -ed.  Деталі читайте у статті Додавання закінчення -ed до дієслів у англійській мові;

- якщо дієслово неправильне, то його форму потрібно брати з Таблиці неправильних дієслів / Irregular verbs (другий стовпчик).

3) Доповнення. Це другорядні члени речення (все крім підмета та присудка). Час залежить тільки від дієслова (присудка), тому ми не будемо приділяти увагу цьому елементу речення.

Приклади розповідного (стверджувального) речення:

Marry moved to the capital 4 years ago.

I saw him yesterday.

We worked hard last week.

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема:

Підмет + Присудок + Доповнення

 По порядку:

1) Підмет. Роль підмета виконує іменник або займенник. Детальніше про підмет читайте у розповідному реченні.

2) Присудок. Присудок у заперечному реченні часу Past Simple (Indefinite) створюється за такими ж принципами, що і присудок у часі Present Simple (Present Indefinite):

Допоміжне дієслово + «not» + основне дієслово

Відмінністю між цими двома часами є те, що допоміжне дієслово у теперішньому простому часі do (does) у минулому неозначеному приймає форму did.

Решта залишається без змін:

Marry did not move to the capital 4 years ago.

I did not see him yesterday.

We did not work hard last week.

Отже пам’ятаймо, що у заперечному реченні часу Past Simple (Indefinite)  допоміжне дієслово ставимо у минулий час, а основне дієслово залишаємо без змін – тобто у формі інфінітива без частки to.

Не забуваймо і про винятки – таке часте явище у англійській мові. Дієслово to be не потребує допоміжного дієслова. В ІІ формі воно перетворюється на was для однини (I, she, he, it) та were для множини (you, we, they). Отже, для створення речення в заперечній формі потрібно після was/were написати часточку not. Наприклад:

I was not here yesterday.

We were not students last year.

The weather was not bad on last week.

Дієслово to have в минулому часі має форму had. Якщо воно присутнє в реченні – наявність допоміжного дієслова є необов’язковою (хоча і помилкою теж не буде):

I had not a car in 2007.

I didn’t have a car in 2007.

Tommy hadn’t a lamp.

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ  

У англійській мові існують такі типи питальних речень:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

Розглянемо кожне окремо.

Загальні питання питання, які потребують відповіді «так» або «ні» (yes/no).

Для утворення загального питання потрібно допоміжне дієслово поставити на початок речення (перед підметом), а основне дієслово поставити у форму інфінітива (без частки to):

Допоміжне дієслово + Підмет + Основне дієслово + Доповнення

Наприклад:

Tim worked hard. – Did Tim work hard?

І знову ж таки, не забуваємо про винятки – дієслова to be (was/were) і to have (had). Схема така:

to be/to have + Підмет + Доповнення

Тобто, ці дієслова виносимо на початок речення перед підметом – і все. Приклади:

They were smart. – Were they smart?

We had fruits.Had we fruits?

Хоча, не буде помилкою сказати:

Did we have fruits?

Порядок відповіді на загальне питання:

-  позитивна відповідь:

Yes + підмет + допоміжне дієслово/to be/to have

-  негативна:

No + підмет + допоміжне дієслово/to be/to have + not

Приклади відповідей:

Did you eat ice-cream?  – Yes, I did/No, I did not

Was she happy? Yes, she was/No, she was not

Had she a brother? – Yes, she had/No, she had not

Альтернативне питання – питання, яке передбачає вибір. По структурі воно схоже на загальне, єдина різниця полягає в тому, що до будь-якої частини цього питання можна представити альтернативний варіант. А об’єднуються ці варіанти в реченні за допомогою частки or (чи):

Mary fed her cat every day.

Did Mary or Anne feed her cat every day?

Did Mary feed or bath her cat every day?

Did Mary feed her cat or her dog every day?

Did Mary feed her cat every day or every night?

Ці запитання вимагають повної або скороченої конкретної відповіді:

Was she happy or sad? – She was happy.

Did you go home or for a walk – Home.

Спеціальне питання – це запитання, яке ставиться до конкретного члена речення за допомогою питального слова. Це питальне слово ставиться на початок речення, а те слово, про яке питається – зовсім зникає. Поділяють ці питання на: питання до членів речення (окрім підмета) і питання до підмета.

Схема спеціального питання до членів речення (окрім підмета):

Питальне слово + Допоміжне дієслово + Підмет + Основне дієслово + Доповнення

або

Питальне слово + to be/to have + Підмет + Доповнення

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How Many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How Much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

Приклади спеціальних питань:

What did you do yesterday?

How long did she study there?

Why did he choose this book?

When did we come back home?

Where were they last week?

Схема спеціального питання до підмета і його означення:

Питальне слово + Присудок + Доповнення

Приклади спеціальних питань:

Who went this road last morning?

Who saw this film?

Who gave you these flowers?

Як ми бачимо, порядок в реченні не змінюється. Все, що потрібно зробити для того, щоб утворити спеціальне питання до підмета – це замість підмета поставити питальне слово.

Спеціальні запитання вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного або неповного речення:

What did you watch? – I watched a TV-show.

Where did she stay? – At motel “Jo”.

Розділові питання – ці питання задаються, якщо метою повідомлення є висловлення сумніву, тобто в перекладі ми маємо «чи не так?».

Існують 2 моделі розділового питання, в залежності від типу речення. Отже:

1) речення стверджувальне (розповідне):

Розповідне речення, + допоміжне дієслово/ to be/to have + not + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

Margaret liked ice-cream, did not she?

They were strong, were not they?

I had a box, had not (didn’t) I?

2) речення заперечне:

Заперечне речення, + допоміжне дієслово/ to be/to have + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

I did not want to go home, did I?

She was not a student, was she?

You hadn’t (або did not have) a lot of time, had you (або did you)?

Тобто, частка not може бути лише або до, або після коми.

Відповідь на розділове питання така ж як і у загального. Наприклад:

You liked this film, didn’t you? – Yes, you did.

She was strange, wasn’t she? – Yes, she was.

Mike hadn’t a small dog, had he? – No, he hadn’t.

Ми розглянули принципи утворення Past Simple. Нам залишилось тільки зрозуміти, коли саме потрібно використовувати минулий простий час.

Отже… 

Випадки, коли необхідно вживати Past Simple (Indefinite), наступні:

1) для передачі дії, яка відбулася в минулому і не має ніякого відношення до теперішнього часу. Тобто, це може бути певний факт або ж одноразова закінчена дія, наприклад:

He died in May, 1999.

Jim went to Norway three month ago.

2) для передачі хронологічного порядку, тобто, якщо дії відбувалися в минулому одна за одною, наприклад:

She came home, washed her hands and made a delicious dinner.

Somebody knocked the door and Jack stopped talking.

3) для передавання дії в минулому, яка повторювалась, але на даний момент уже не здійснюється, наприклад:

When I was younger, I always came to my grandmother every Sunday.

Last week Mary spent a lot of time at computer.

Слова-маркери – це слова, які допомагають ідентифікувати минулий простий (неозначений) час:

(3 weeks) ago

in (1990)

on (Tuesday)

during (the meeting)

last (December)

yesterday

 Хочете закріпити та перевірити отримані сьогодні знання? Пропонуємо пройти:

Завдання 4. Минулий простий час Past Simple

Завдання 5. Past Simple чи Present Perfect?

Успіхів! 

 Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.7
Загальний рейтинг: 4.7 (314 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
42 коментарі
 1. avatar Наталія 30.08.2012
 2. avatar Just the smile 333 11.09.2012
  • avatar liudmyla_liuro 13.09.2012
 3. avatar катюшка 18.09.2012
 4. avatar Таня 01.10.2012
  • avatar liudmyla_liuro 02.10.2012
 5. avatar JUSTaSTUDENT 03.10.2012
 6. avatar Natalja5 21.10.2012
 7. avatar Настя 17.04.2013
 8. avatar stefankivb 05.06.2013
  • avatar liudmyla_liuro 06.06.2013
 9. avatar Анна 11.06.2013
 10. avatar Андрій 07.08.2013
 11. avatar element007 09.09.2013
  • avatar liudmyla_liuro 16.09.2013
 12. avatar вова 23.12.2013
 13. avatar Crazy Girl 28.01.2014
 14. avatar Lesyunya 23.02.2014
 15. avatar Alina 15.08.2014
  • avatar liudmyla_liuro 16.08.2014
   • avatar Влад 23.12.2014
 16. avatar Eduard Kozak 01.09.2014
  • avatar roma_liuro 01.09.2014
   • avatar Володимир К. 11.09.2014
    • avatar roma_liuro 11.09.2014
 17. avatar Іван 08.03.2015
 18. avatar маша 22.04.2015
 19. avatar Сергій 13.09.2015
 20. avatar Марія 16.12.2015
 21. avatar Krytosnos play 19.03.2017

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.