Present Continuous / Теперішній тривалий час

Present Continuous – теперішній тривалий час. В англійській мові його використовують у випадку, коли хочуть показати, що дія відбувається в даний момент або почалася і ще не закінчилася. Проте це не єдині випадки його використання. Всі варіанти, а також приклади до кожного розглянемо, як завжди, в кінці нашої статті.

Спочатку необхідно зрозуміти, як утворюється цей час. Для цього розглянемо типи речень і прослідкуємо правила та специфіку утворення Present Continuous (теперішнього тривалого часу) у кожному з них.

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Інша назва стверджувальне речення.

Схема розповідного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

Давайте розберемось в кожному з наведених елементів. Отже:

1) Підмет. Роль підмета виконують іменники або займенники. Тут все просто, але єдине, про що не слід забувати – до іменника у множині додається закінчення -es. Форму множини утворюють лише обчислювані іменники: onecarninecars; atreealotoftrees.

Повну інформацію можете отримати у статті правила додавання закінчень до іменників у множині.

 2) Присудок. Присудок у розповідному реченні часу Present Continuous (теперішнього тривалого часу) формується за такою схемою:

tobe + дієприкметник

Дієслово tobeставимо у відповідній формі, яка залежить від особи та числа підмета:

I

am

He, She, It

is

You, We, They

are

Дієприкметник в англійській мові є видозміною дієслова. Його форма має назву Present Participle, а утворюється додаванням до основного дієслова (інфінітива без частки to) закінчення -ing. Деталі – в статті правила додавання закінчення -ing до дієслів.

 3) Доповнення. Доповнення – це другорядні члени речення. Тобто, це все крім підмета і присудка. Вони не грають важливої ролі, оскільки час залежить тільки від дієслова (присудка). Тому ми не будемо приділяти увагу цьому елементу речення.

Приклади розповідного (стверджувального) речення у часі PresentContinuous (теперішній тривалий час):

I am having a party on Sunday.

She is telling boring stories all the time.

They are playing chess now. 

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема заперечного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

Йдемо по порядку.

1) Підмет. Роль підмета можуть виконувати іменники або займенники. Детальніше про підмет можете прочитати у Розповідному реченні.

2) Присудок. Різниця між розповідним та заперечним реченням у Present Continuous (теперішньому тривалому часі) полягає лише в тому, що додаємо частку not.

Схематично це виглядає так:

tobe + not+  Дієприкметник

Про вживання tobeта дієприкметника згадується вище у Розповідному реченні.

 Приклади заперечного речення у часі PresentContinuous (теперішній тривалий час):

I am not  having a party on Sunday.

She is not  telling boring stories all the time.

They are not playing chess now.  

  ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

Давайте для початку пригадаємо, які існують такі типи питальних речень в англійській мові:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

Загальні питанняце такі питання, на які можна відповісти «так» або «ні» (yes/no).

Схему загально питання запам’ятати дуже легко, оскільки все, що необхідно – це поміняти місцями підмет та дієслово tobe:

tobe + Підмет + Дієприкметник + Доповнення

Наприклад:

Wearemeetingat 6. Are we meeting at 6?

Порядок відповіді на загальне питання:

- У випадку позитивної відповіді схема така:

Yes + займенник (який виражає підмет)+ tobe

- У випадку негативної:

No + займенник (який виражає підмет) + tobe + not

Приклади відповідей:

Are we meeting at 6? – Yes, we are/No, we are not

Is Olga going to the theater tomorrow? – Yes, she is/No, she isn’t

Альтернативні питання – це питання, які передбачають вибір. Від загальних вони відрізняються лише тим, що до будь-якої частини цього питального речення можна представити альтернативний варіант,а об’єднуються ці два варіанта за допомогою частки or(чи).

Приклад:

Terry is always telling everybody what they should do.

Is Terry or Tom always telling everybody what they should do?

Is Terry always telling everybody or somebody what they should do?

Is Terry always telling everybody what they should do or how they should dress?

Ці запитання вимагають повної або скороченої конкретної відповіді, наприклад:

Are we meeting at 6 or at 7? –We are meeting at 6.

Are you drinking tea or coffee? — Tea.

Спеціальні питання – це питання, які ставляться до конкретного члена речення за допомогою питального слова. Питальне слово виноситься на початок речення, а слово, про яке питається – зникає з питання взагалі. Поділяють ці питання на два види: питання до членів речення (окрім підмета) і питання до підмета.

Схематично спеціальні питання до членів речення (окрім підмета) виглядають так:

Питальне слово + tobe + Підмет + Дієприкметник + Доповнення 

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How Many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How Much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

Приклади спеціальних питань:

Where am I going?

What are you reading now?

Whom is he calling to?

Спеціальне питання до підмета і його означення трохи простіше граматично, оскільки в цьому виді питання порядок речення не змінюється (див. Розповідне речення – на початку статті). Єдине, що потрібно, це замість підмета поставити питальне слово.

Схема спеціального питання до підмета:

Питальне слово+ tobe +Дієприкметник + Доповнення

 Приклад спеціального питання:

Who is meeting at 6?

Примітка. У спеціальному питанні до підмета дієслово tobeзавжди має форму is!

Спеціальні запитання вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного або неповного речення:

Who is meeting at 6? – We are meeting at 6.

Whom is he calling to? – To his brother.

Розділові питання – ставляться, якщо метою є висловлення сумніву. В перекладі ми отримуємо «чи не так?».

Розділове питання залежать від типу речення, тому:

1) Якщо речення розповідне (стверджувальне), то схема така:

Розповідне речення, +  tobe+ not + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

They are going to leave tomorrow, aren’t they?

Mike is coming from Tokyo, isn’t he?

I am laughing at TV-show, am not I?

2) Якщо речення заперечне, то маємо таку схему розділового питання:

Заперечне речення, +  tobe + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

He isn’t writing a letter right now, is he?

They aren’t talking about you, are they?

I am not going that way, am I?

Тобто, частка notможе бути лише або до, або після коми.

Відповідь на розділове питання така ж як і у загального. Наприклад:

They are going to leave tomorrow, aren’t they? – Yes, they are.

Mike is coming from Tokyo, isn’t he?– Yes, he is.

She isn’t writing a letter right now, is she? – No, she isn’t.

Як ви бачите, час Present Continuous (теперішній тривалий час) не є важчим від Present Simple (теперішній простий/неозначений час) за принципами утворення. В порівнянні з іншими часами в англійській мові, він не є складним та його зручно використовувати. Випадків, коли ми вживаємо Present Continuous небагато, тому проблем з цим часом виникнути у вас немає.

Останнє, що нам залишається, це розглянути всі варіанти використання теперішнього тривалого часу. Отже… 

Випадки, в яких необхідно вживати PresentContinuous:

1) коли ми описуємо ситуації, що постійно повторюються, а також коли виражаємо дратування стосовно якоїсь повторюваної дії (repeated situations/irritating). Слова-маркери, які допоможуть вам ідентифікувати Present Continuous: constantly; permanently; continuously; always; frequently; invariably:

We are always losing our luggage.

She is constantly smoking in our flat. It’s disgusting!

2) коли дія, яку ми описуємо, відбувається в процесі мовлення (actions happening at the moment of speaking). Вам допоможуть слова-маркери now/right now; at the moment:

I’m reading a great book right now.

Tom is sleeping at the moment.

3) коли говоримо про певні плани на найближче майбутнє (definite plans for the future), (+ вказується конкретна дата їх виконання):

They are going to the cinema tonight.

We are going to India next month.

4) використовуємо Present Continuous, якщо дія почалась і ще не закінчилась, тобто коли вона охоплює певний період часу (to talk about ongoing situations and projects):

She is studying at the institute.

Are you still working with those designers?

5) коли в речення відображається ситуація, яка змінюється (to describe temporary situations):

Is your French getting better now?

We’re testing a new logo at the moment.

6) щоб описати тенденцію (to describe trends):

The number of people shopping online is growing.

7) якщо дія, яка є в процесі, протікає одночасно з дією, яка виражена в Present Simple. Тоді  Present Continuous ставиться в додатковому куску речення після слів when; if; unless; in case; as long as; while:

Try not to chaw when you are eating

 .

Також варто пам’ятати про слова, які не можуть вживатись у часах групи Continuous:

- абстрактні дієслова: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain etc.;

- дієслова власності: to possess, to own, to belong;

- дієслова емоцій: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind etc.;

- змішані дієслова: to appear, to feel, to have, to hear, to look, to see, to weigh etc..

 Хочете закріпити та перевірити отримані сьогодні знання? Пропонуємо пройти:

Завдання 2. Теперішній тривалий час Present Continuous

Завдання 3. Present Simple чи Present Continuous?

Успіхів! 

Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.6
Загальний рейтинг: 4.6 (286 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
23 коментарі
 1. avatar Jenitta 21.06.2013
  • avatar liudmyla_liuro 25.06.2013
   • avatar Jenitta 25.06.2013
    • avatar liudmyla_liuro 15.08.2013
 2. avatar Боб 21.07.2013
  • avatar liudmyla_liuro 15.08.2013
  • avatar autoif 08.05.2016
 3. avatar Tanusha 11.08.2013
  • avatar liudmyla_liuro 15.08.2013
   • avatar autoif 08.05.2016
 4. avatar Phantom 25.02.2014
 5. avatar Костянтин 16.06.2014
 6. avatar Vlad 22.08.2014
 7. avatar Христина Валькович 27.09.2014
 8. avatar Сашко 05.02.2015
 9. avatar Vlad2 18.09.2015
 10. avatar polina 27.09.2015
 11. avatar Vlad2 06.11.2015

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.