Present Perfect Continuous / Теперішній доконано-тривалий час

Present Perfect Continuousце теперішній доконано-тривалий час в англійській мові. З його назви одразу зрозуміло, що даний час є синтезом Present Perfect та Present Continuous. Тому якщо ви вже засвоїли ці теми раніше, то вам не важко буде розібратись та вивчити Present Perfect Continuous.

В англійській мові є таке «неписане правило»: чим довша назва часу, тим менше в ньому правил та легше його вивчити, а використання таких часів залежить суто від контексту речення. І скоро ви в цьому самі переконаєтесь.

 

А почнемо ми з принципів утворення теперішнього доконано-тривалого часу в кожному виді речень. Отже…

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Ще одна його назва стверджувальне речення.

Схема розповідного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

Давайте детальніше розглянемо кожен елемент. Отже:

1) Підмет. Роль підмета можуть виконувати іменники або займенники. Потрібно пам’ятати про таке поняття, як «число». Число в усіх мовах має 2 значення: однина і множина. У множині в англійській мові до основного іменника додається закінчення -s. Форму множини утворюють лише обчислювані іменники: one carnine cars; a treea lot of trees.

Деталі – правила додавання закінчень до іменників у множині.

2) Присудок. Присудок у розповідному реченні теперішнього доконано-тривалого часу має певну специфіку. На початку статті вже згадувалось, що у Present Perfect Continuous зібрані особливості двох часів: Present Perfect та Present Continuous. За допомогою схеми ви зможете побачити це на практиці:

to have been + дієприкметник

Перша частина присудку у розповідному реченні в Present Perfect Continuous утворюється за таким принципом: дієслово to be ставимо в час Present Perfect – отримуємо have been.

Давайте згадаємо, що в будь-якій мові існує таке поняття як «особа». ЇЇ класифікують так:

Особа/число

однина

множина

І

I

We

ІІ

You

You

ІІІ

He, She, It

They

Слід пам’ятати, що всі іменники як в множині, так і в однині мають ІІІ особу.

Для ІІІ особи однини замість have ми використовуємо has, тобто has been.

Дієприкметник теперішнього часу Present Participle утворюється як і в Present Continuous – до основного дієслова (інфінітива без частки to) додається закінчення -ing. Детальніше – закінчення дієслів у Present Continuous (Теперішньому тривалому часі).

3) Доповнення. Доповнення – це все крім підмета і присудка. Тобто це другорядні члени речення. Вони не грають важливої ролі для утворення часів, оскільки час залежить тільки від дієслова (присудка). Важливими доповнення є для визначення того чи іншого часу. Тому ми розглянемо їх в кінці статті.

Приклади розповідного (стверджувального) речення:

She has been working here for five years.

I have been living in Kiev since 1997.

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Схема заперечного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

Йдемо по порядку.

1) Підмет. Роль підмета можуть виконувати іменники або займенники. Детальніше про підмет читайте вище у розповідному реченні.

2) Присудок. Різницею між присудком у розповідному та заперечному реченні теперішнього доконано-тривалого часу є лише один елемент – частка not після дієслова to have:

to have  + «not» +  been + дієприкметник

Пригадаймо: дієслово to be ставимо в час Present Perfect – отримуємо have been (у випадку ІІІ особи однини – has been), а до основного дієслова (інфінітива без частки to) додаємо закінчення -ing. Тільки одне нововведення – у потрібне місце ставимо частку not  (це ідентифікатор заперечного речення).

Приклади заперечного речення:

You have not been waiting for me for two hours.

He has not been writing. 

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

Типи питальних речень:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

Давайте розглянемо кожне окремо.

Загальне питанняце питання, відповідь на яке «так» або «ні» (yes/no).

Для утворення загального питання нам потрібно to have перенести на початок речення – тобто поставити перед підметом:

to have + Підмет + been + Дієприкметник + Доповнення

Наприклад:

We have been writing. – Have we been writing?

Mike has been living in Kiev. – Has Mike been living in Kiev?

Порядок відповіді на загальне питання:

У випадку позитивної відповіді схема така:

Yes + підмет + have (has)

У випадку негативної:

No + підмет + have (has) + not

Приклади відповідей:

Have they been working since morning? Yes, they have/No, they have not

Альтернативні питання – це питання, які передбачають вибір. По структурі вони схожі на загальні, але до будь-якої частини цього питального речення можна представити альтернативний варіант. Об’єднуються ці два варіанта в реченні за допомогою частки or (чи). Приклад:

I have been reading a book for a month.

Have I or my sister been reading a book for a month?

Have I been reading or been listening a book for a month?

Have I been reading a book or a newspaper for a month?

Have I been reading a book for a month or for a year?

Ці запитання за формою збігаються із загальними, але вимагають повної або скороченої конкретної відповіді, наприклад:

Have I been reading a book or a newspaper for a month? – I have been reading a book.

Have I been reading a book for a month or for a year? – For a month.

Спеціальні питання – ці питання ставимо до конкретного члена речення за допомогою питального слова, яке виноситься на початок речення, а слово, про яке питається зникає з питання взагалі. Ці питання поділяються на питання до членів речення (окрім підмета) і питання до підмета.

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How Many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How Much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

Схема спеціального питання до членів речення (окрім підмета):

Питальне слово + to have + Підмет + been + Дієприкметник + Доповнення

В теперішньому доконано-тривалому часі спеціальні питання до членів речення (окрім підмета) найчастіше починаються з таких питальних слів: how long та since when.

Приклади спеціальних питань:

What has he been writing all day?

How long have we been playing basketball?

What articles have you been translating up to now?

Спеціальне питання до підмета і його означення простіше граматично. Все, що необхідно, це замість підмета в розповідному реченні теперішнього доконано-тривалого часу необхідно поставити питальне слово:

Питальне слово + Присудок + Доповнення

Приклади спеціальних питань:

Who have been reading a book since the beginning of summer?

What Station has been functioning since 1931?

Відповідь на спеціальне питання повинна бути у вигляді повного або неповного речення:

Who have been working hard all week? I have been working hard all week.

What have you been doing for three hours?My home task for tomorrow.

Розділові питання – це питання, метою яких є висловлення сумніву. В перекладі ми маємо «чи не так?».

Існують два типи розділових питань в залежності від типу речення:

1) речення розповідне (стверджувальне):

Розповідне речення, + to have + not + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

We have been staying in this hotel nearly a month, have not we?

2) речення заперечне:

Заперечне речення, + to have + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

Не has not been singing since 6 o’clock, has he?

Частка not може бути лише або до, або після коми!

Відповідь на розділове питання така як і у загального:

He has been sitting in the living-room since morning, hasn’t he? – Yes, he has.

I have not been living in England for the last two years, have I? – No, I haven’t.

 Ми вивчили принципи утворення теперішнього доконаного часу. Нам залишилось тільки одне – зрозуміти, в яких саме випадках та ситуаціях необхідно використовувати Present Perfect Continuous.

Отже…  

Випадки, в яких необхідно вживати Present Perfect Continuous, наступні:

1) якщо дія, яка почалася в минулому, тривала деякий час і продовжується зараз:

She has been cooking dinner for two hours already.

2) використовуємо для передачі тривалої дії в минулому, яка закінчилася безпосередньо перед початком мовлення і в результаті вплинула на теперішній час:

She looks very sad. What have you been saying to her?

Є одне виключення – теперішній доконано-тривалий час не дружить з дієсловами, які передають стан. В такому випадку потрібно використати теперішній доконаний час (Present Perfect):

I have loved him since we first met.

Проте, як би дивно це не звучало – і у винятків є свої винятки :) :

Thank god, you are here! I’ve been wanting to talk to you!

Present Perfect Continuous не вживається з дієсловами, які виражають почуття та сприйняття, а також з такими дієсловами: to be, to belong, to consist:

Не has been here since 6 o’clock.

Слід пам’ятати про слова, які не вживаються у часах групи Continuous:

- абстрактні дієслова: to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain etc.;

- дієслова емоцій: to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind etc.;

- змішані дієслова: to appear, to feel, to have, to hear, to look, to see, to weigh etc.;

- дієслова власності: to possess, to own, to belong.

 

Час Present Perfect Continuous в більшості випадків вживається з показниками часу. В таблиці представлені основні поширені слова та вирази-маркери:

all day long

all my life

all this year

for

lately

since

recently

these three weeks

quite a while 

Приклади:

We have been staying here all this week.

He has been living in Moscow for five years.

He’s been writing articles all day.

I have been living in Kiev since 1975.

Для того, щоб зрозуміти різницю між Present Perfect Continuous та Present Perfect, необхідно усвідомити, що у першому випадку підкреслюється процес дії, а в другому – сам факт її виконання, тобто у Present Perfect Continuous важливим є процес, а у Present Perfect – результат.

Різниця між Present Perfect Continuous та Present Continuous полягає в тому, що у випадку теперішнього тривалого часу з минулим зв’язку немає, а у випадку теперішнього доконано-тривалого часу дія відбулася в минулому і має вплив на сьогодення. 

 Для засвоєння та закріплення отриманих сьогодні знань пропонуємо пройти вправи:

Завдання 6. Present Perfect чи Present Perfect Continuous?*

Завдання 8. Present Perfect чи Present Perfect Continuous? (2)

Завдання 13. Часи групи Perfect

Завдання 15. Часи групи Perfect (2)

Успіхів! 

   * – завдання підвищеної складності

 Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.8
Загальний рейтинг: 4.8 (87 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
14 коментарів
 1. avatar Анастасія 10.06.2013
  • avatar liudmyla_liuro 25.06.2013
   • avatar liudmyla_liuro 25.06.2013
 2. avatar Василь 14.08.2013
 3. avatar Василь 19.08.2013
 4. avatar Anna 28.09.2013
 5. avatar Сергій (Луцьк) 27.10.2013
 6. avatar Alla 12.11.2013
 7. avatar Агата 05.03.2015
 8. avatar Володимир 23.02.2016
 9. avatar Ярик 25.04.2016
 10. avatar Павло 28.12.2016

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.