Present Perfect / Теперішній доконаний час

Present Perfectце теперішній доконаний час в англійській мові, який досить важко зрозуміти та сприйняти, особливо людям, які спілкуються мовами слов’янського походження. Якщо групу часів Simple зрозуміти легко (оскільки вона має відповідники в українській мові: Present Simple – теперішній простий, Past Simple – минулий простий та Future Simple – майбутній простий час), то у випадку групи Perfect у часі Present Perfect виникає логічне (для нас) протиріччя: як може час одночасно бути і Present – теперішнім, і Perfect – доконаним (завершеним)?

 

Справа в тому, що теперішній доконаний час (Present Perfect) пояснює дію, яка відбулася в минулому, проте має безпосереднє відношення до сьогодення (теперішнього часу), тобто є актуальною зараз.

Далі ми детальніше розглянемо всі випадки, в яких вживається Present Perfect, та наведемо приклади до кожного з них. Але спершу необхідно зрозуміти, як утворюється, та навчитись використовувати теперішній доконаний час.

Для зручності вивчення ми будемо розглядати принципи утворення Present Perfect окремо на кожному типу речень. Отже…

РОЗПОВІДНЕ РЕЧЕННЯ

Інша назва стверджувальне речення.

Схема розповідного речення:

Підмет + Присудок + Доповнення

Давайте розберемось в кожному з наведених елементів. Отже:

1) Підмет. Роль підмета можуть виконувати іменники або займенники. Але це ще не остання річ, на яку потрібно звернути увагу. Важливим є також таке поняття, як «число», яке в усіх мовах має 2 значення: однина і множина. У множині до основного іменника додається закінчення -es. Форму множини утворюють лише обчислювані іменники: one car – nine cars; a tree – a lot of trees.

Вся інформація – в статті правила додавання закінчень до іменників у множині.

2) Присудок. Присудок у теперішньому доконаному часі утворюється за схемою:

to have + III форма дієслова

Як і в українській, в англійській мові існує таке поняття як «особа». Особу класифікують так:

Особа/число

однина

множина

І

I

We

ІІ

You

You

ІІІ

He, She, It

They

Слід пам’ятати, що всі іменники як в множині, так і в однині мають ІІІ особу.

Але чому мова йде про особу, якщо ми розглядаємо часи? Від особи напряму залежить форма дієслова to have. Отже, дієслово to have у ІІІ особі однини приймає форму has, а в усіх інших випадках – have.

Тепер давайте розберемось з ІІІ формою дієслова. Якщо дієслово правильне – додаємо до нього закінчення -ed. Деталі – правила додавання до дієслів закінчення -ed.

Для неправильних дієслів немає одного чи навіть кількох правил утворення ІІІ форми, тому для зручності вони згруповані в Таблицю неправильних дієслів. Для часу Present Perfect ми вибираємо дієслова з 3 колонки.

3) Доповнення. Доповнення – це другорядні члени речення. Це все крім підмета і присудка. Вони не грають важливої ролі, оскільки час залежить тільки від дієслова (присудка). Тому ми не будемо приділяти увагу цьому елементу речення.

Приклади розповідного (стверджувального) речення:

I have done the work.

We have bought a new TV set.

The student has left the room.

ЗАПЕРЕЧНЕ РЕЧЕННЯ

Заперечне речення утворюється за схемою:

Підмет + Присудок + Доповнення

Йдемо по порядку.

1) Підмет. Роль підмета, як і в розповідному реченні, можуть виконувати іменники та займенники. Детальніше про підмет можете прочитати у розповідному реченні.

2) Присудок. Утворюється додаванням до дієслова to have частки not. Схематично присудок у заперечному реченні теперішнього доконаного часу виглядає так:

to have + «not» + III форма дієслова

Про правильне вживання to have та ІІІ форми дієслова написано у розповідному реченні.

Нічого складного тут немає, оскільки нам не потрібне допоміжне дієслово – ми просто додаємо частку not у потрібне місце у розповідному реченні і отримуємо заперечне.

Приклади заперечного речення:

He has not done the work yet.

I have not played football this summer.

She hasn’t written the test yet.

ПИТАЛЬНЕ РЕЧЕННЯ

Типи питальних речень в англійській мові:

-   загальні;

-   альтернативні;

-   спеціальні;

-   розділові.

Давайте розглянемо кожне окремо.

Загальні питанняце такі питання, відповідь на які «так» або «ні» (yes/no).

Загальне питання в теперішньому доконаному часі утворюється за схемою:

to have + Підмет + ІІІ форма дієслова + Доповнення

Тобто, щоб утворити загальне питання в Present Perfect все, що необхідно, це дієслово to have перенести на початок речення – перед підметом.

Наприклад:

They have done the work. – Have they done the work?

She has finished her job. –  Has she finished her job?

Правильний порядок відповіді на загальне питання:

У випадку позитивної відповіді схема така:

Yes + Підмет + to have

У випадку негативної:

No + Підмет + to have + not

Приклади відповідей:

Have they done the work? – Yes, they have /No, they have not

Has she finished her job? – Yes, she has/No, she has not

Альтернативні питання – це питання, які передбачають вибір. По структурі воно схоже на загальне, але до будь-якої частини цього питального речення можна представити альтернативний варіант. Об’єднуються ці два варіанта за допомогою частки or (чи).

Приклад:

You have finished printing the document.

Have you or your friend finished printing the document?

Have you finished or started printing the document?

Have you finished printing or writing the document?

Have you finished printing the document or its part?

Ці запитання за формою збігаються із загальними, але вимагають повної або скороченої конкретної відповіді, наприклад:

Have you or your friend finished printing the document?You have finished printing the document.

Have you finished printing the document or its part? The document

Спеціальні питання – питання, які ставляться до конкретного члена речення за допомогою питального слова. При тому, це питальне слово виноситься на початок речення, а слово, про яке питається – зникає з питання взагалі.

Поділяють ці питання на: питання до членів речення (окрім підмета) і питання до підмета.

Питальні слова

What? — Що? Який?

Why? — Чому?

How? — Як?

Whose? — Чий?

Which? — Котрий? Який?

How Many? — Скільки? (злічувані)

When? — Коли?

Where? — Де? Куди?

How Much? — Скільки? (незлічувані)

Who? – Хто?

Whom? – Кого?

Whose? – Чий?

Схематично спеціальні питання до членів речення (окрім підмета) виглядають так:

Питальне слово + to have + Підмет + ІІІ форма дієслова + Доповнення

Пам’ятаємо, що дієслово to have у ІІІ особі однини приймає форму has, а в усіх інших випадках – have.

Приклади спеціальних питань:

What have you done?

Why has she bred it?

Where have they built their house?

Спеціальне питання до підмета і його означення трохи простіше граматично від спеціальних питань до інших членів речення, оскільки тут порядок речення не змінюється (див. Розповідне речення – на початку статті). Єдине – замість підмета поставити питальне слово.

Схема спеціального питання до підмета:

Питальне слово + Присудок + Доповнення

Приклади спеціальних питань:

Who has brought this document?

Примітка. У спеціальному питанні до підмета у теперішньому доконаному часі Present Perfect дієслово to have використовується лише у формі has!

Спеціальні запитання вимагають пояснювальної відповіді у вигляді повного або неповного речення:

Who has brought this document? – I have brought this document.

Where have they built their house?In the village.

Розділові питання – цей вид питань має на меті показати висловлення сумніву, тобто в перекладі ми отримуємо «чи не так?».

Є два види розділового питання, які залежать від типу речення:

1) Речення розповідне:

Розповідне речення, + to have + not + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

Mike has bought a book, has not he?

2) Заперечне речення:

Заперечне речення, + to have + займенник (який виражає підмет)

Приклад:

We have not talked to him yet, have we?

Тобто, частка not може бути лише або до, або після коми!

Відповідь на розділове питання така ж як і на загальне, наприклад:

Mike has bought a book, has not he? – Yes, he has.

We have not talked to him yet, have we? – No, we haven’t.

 Тепер ми знаємо, як утворюється теперішній доконаний час. Єдине, що залишилось – це розглянути випадки, в яких використовується Present Perfect.

Отже…

Випадки, в яких необхідно вживати Present Perfect

1) для подій, що відбулися в минулому, але актуальні зараз (a finished past action is relevant now), тобто, дія відбулася в минулому, але має результат сьогодні:

They have developed a new brand of shoes.

2) якщо мова йде про період часу, який триває до сьогодні (a period of time continuing up to the present):

Calvin Klein has been one of the leading fashion designers since the mid-1970s.

3) говорячи про життєвий досвід (life experiences):

He has worked for a variety of firms.

4) часто теперішній доконаний час використовують, щоб показати неодноразовість (повторюваність) дії (repeated actions), але не описуючи її:

I have watched this movie twice already.

Саме тому увагу слід приділяти контексту речення.

5) вживаємо Present Perfect в додатковому куску речення після таких слів: when, before, after, as soon as, till, until; для того, щоб передати майбутню дію, яка закінчиться до початку дії з головної частини речення:

We’ll leave when we have finished our project.

Слова-маркери – це такі слова, за допомогою яких можна одразу ідентифікувати теперішній доконаний час (Present Perfect):

already

lately

today

around

never

this month

by now

often

this morning

ever

over

this week

far

recently

this year

for

seldom

up to now

just

since

yet

 Наприклад:

This year the Count agency has had catastrophic results.

We haven’t spoken to each other since.

Employee numbers have fallen to around 50 today.

A lot of change has taken place recently.

 Бажаєте перевірити отримані знання? Спробуйте пройти: 

Завдання 5. Past Simple чи Present Perfect?

Завдання 6. Present Perfect чи Present Perfect Continuous?*

Завдання 8. Present Perfect чи Present Perfect Continuous? (2)

Завдання 13. Часи групи Perfect

Завдання 15. Часи групи Perfect (2)

Успіхів! 

Копіювання матеріалу заборонено. © 2012 «Liuro».

Оцініть, будь ласка, статтю:

Друзі, ми завжди намагаємось максимально якісно подавати матеріали на нашому сайті, і маємо надію, що в нас це виходить. Приділить секунду свого часу, та оцініть нашу роботу, щоб ми могли побачити Вашу думку. Якщо у Вас є зауваження або пропозиції стосовно статті, залиште їх в коментарях.

4.7
Загальний рейтинг: 4.7 (278 Голосів)
Sending

Отримуйте інформацію про публікацію нових матеріалів на свій email:
25 коментарів
 1. avatar Оля 09.07.2012
  • avatar liudmyla_liuro 09.07.2012
 2. avatar Andrew 29.08.2013
 3. avatar sergey 04.11.2013
 4. avatar Катя 08.11.2013
  • avatar Tolias 12.11.2013
  • avatar Ірина 28.11.2013
 5. avatar Volodimir 23.01.2014
 6. avatar ILuShA 02.02.2014
  • avatar Lesyunya 23.02.2014
 7. avatar Glib 27.02.2014
  • avatar liudmyla_liuro 25.05.2014
 8. avatar даша 07.05.2014
 9. avatar Сергей Гнатенко 20.05.2014
 10. avatar kruloshanskaolena 20.06.2014
 11. avatar Lilo 03.12.2014
  • avatar Miko 13.07.2015
 12. avatar Nata 13.09.2015
  • avatar Vlad2 06.11.2015
 13. avatar Nik 18.10.2015
 14. avatar Jick 03.05.2016
 15. avatar ArtBeauty 13.08.2016

Залишити коментар

Ваша імейл адреса не буде опублікована.