Noun

Proper names / Власні назви в англійській мові

Proper names (власні назви в англійській мові) – це іменники, які використовуються для позначення конкретної людини, місця або речі. Їх часто називають власними іменниками (proper nouns), хоча насправді між цими двома поняттями є деяка різниця.

Gender in English / Рід в англійській мові

В англійській мові рід іменника трохи відрізняється від українського. Навіть вважається, що в англійській мові взагалі немає такого поняття. Але як тоді називати та описувати предмети? Більш правильним буде сказати так: класифікація іменників з посиланням на чоловічу або жіночу стать. Межа тонка і майже невловима, проте давайте

English Noun / Іменник в англійській мові

Іменник – це слово, котре називає конкретну річ або певну кількість речей, таких як живі істоти (living creatures), предмети (objects), місця (places), якості (qualities), стани існування (states of existence), дії (actions) та ідеї (ideas). Як український, англійський іменник відповідає на питання хто? що?