Word class

Proper names / Власні назви в англійській мові

Proper names (власні назви в англійській мові) – це іменники, які використовуються для позначення конкретної людини, місця або речі. Їх часто називають власними іменниками (proper nouns), хоча насправді між цими двома поняттями є деяка різниця.

Gender in English / Рід в англійській мові

В англійській мові рід іменника трохи відрізняється від українського. Навіть вважається, що в англійській мові взагалі немає такого поняття. Але як тоді називати та описувати предмети? Більш правильним буде сказати так: класифікація іменників з посиланням на чоловічу або жіночу стать. Межа тонка і майже невловима, проте давайте

English Noun / Іменник в англійській мові

Іменник – це слово, котре називає конкретну річ або певну кількість речей, таких як живі істоти (living creatures), предмети (objects), місця (places), якості (qualities), стани існування (states of existence), дії (actions) та ідеї (ideas). Як український, англійський іменник відповідає на питання хто? що? 

English Parts of speech / Частини мови в англійській мові

Слова у кожній мові можна класифікувати за різними критеріями: за фонологічними властивостями (наприклад, одно- та багатоскладові), соціальними факторами (наприклад, за технічною термінологією) та за мовною історією (наприклад, рідні/запозичені).

Артиклі в сталих виразах

Ви вже знайомі з даною темою, оскільки види артиклів та випадки їх вживання детально описані в статті Артикль в англійській мові. Зараз ми пропонуємо сталі вирази, в котрих використовується той чи інший артикль. Всі вони є поширеними в розмовній англійській, тому стануть вам у нагоді під час

Завдання 14. Підбери прийменник

В англійській мові, як і в українській, існує така частина мови як прийменник (The Preposition). Їх основною функцією є поєднання Іменників (Nouns) з іншими частинами мови в реченні. Завдання: потрібно вірно підібрати прийменники відповідно до ілюстрацій, поданих у табличці нижче. 

Відповідь до Завдання 7. Артикль

Перш ніж звірити результат, давайте пригадаємо, що умовою цієї вправи було вставити у відповідні місця артиклі. Рекомендована стаття – Артикль в англійській мові. Маю надію, що завдання пішло вам на користь і ви з легкістю перевірили свої знання. =)